Kanadyjczycy nie muszą pracować do 67 roku życia

Rząd Justina Trudeau wycofał się z wydłużenia wieku emerytalnego do 67 roku powracając do poprzedniej wersji 65 roku życia, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Taki wiek uprawniający do pobierania kanadyjskiej emerytury wprowadzono w 1965 r.

W 2012 roku konserwatywny rząd Stephena Harpera zdecydował, że stopniowo od 2023 roku będzie wydłużany wiek emerytalny. Argumentowano to faktem, że ludzie coraz dłużej żyją, więc koszta emerytur obciążają coraz bardziej budżet państwa. O ile w 2011 roku na emerytury rząd przeznaczył 38 mld dolarów, to szacuje się, że w 2030 roku kwota ta wzrośnie do 108 mld dolarów. Dane statystyczne podają też, że w 2010 roku na jednego emeryta przypadało 4,4 osób pracujących, a w 2030 roku na jednego emeryta będzie przypadać 2,2 takich pracowników.

W czasie, gdy stworzono w Kanadzie Old Age Security (OAS) czyli podstawowy filar emerytalny, wiek uprawniający do pobrania emerytury wynosił 70 lat, ale wówczas średnia życia wynosiła dla kobiet 76 lat a dla mężczyzn 69 lat.

Obecny premier, Justin Trudeau decyzje poprzedniego rządu nazwał “uproszczonym rozwiązaniem złożonego problemu, które nie będzie działać”. Nie oznacza to, że rząd nie widzi problemu starzejącego się społeczeństwa i proponuje “szerszą strategię”. Chodzi o wykorzystanie fachowców z wieloletnim doświadczeniem do przysposabiania młodych stażem pracowników do zawodu. 

Huffingtonpost.ca pisze, że decyzja obecnego liberalnego rządu ochroni najuboższych, którzy między 65 a 67 rokiem musieliby korzystać z pomocy społecznej. Problem dotyczy głównie samotnych kobiet po 65. roku życia, bo jak mówią statystyki co trzecia taka kobieta w Kanadzie żyje w ubóstwie.

Dane statystyczne pokazują,  że  obecnie 90% kanadyjskich kobiet, które ukończyły 65 rok życia pracowało w ciągu swojego życia, w 1976 roku przepracowane lata miało tylko 58, 4%.

Dzisiejsze Kanadyjki w wieku 65 lat,  statystycznie, mają przed sobą jeszcze 21 lat życia. Starają się prowadzić aktywny tryb życia – 33% z nich pracuje jako wolontariuszki, 62 % należy do różnych organizacji, klubów oraz stowarzyszeń,  69% korzysta z internetu, 43 % zapewnia o swojej aktywności fizycznej.

źródło: Huffingtonpost.ca

 

Screen Shot 2016-04-04 at 07.58.49