Będą wizy do Europy dla Kanadyjczyków?

We wtorek 12 kwietnia spotkają się przedstawiciele UE i Kanady, aby zapobiec uruchomieniu procedury, która może doprowadzić do konieczności posiadania wiz kanadyjskich turystów do 26 krajów UE.

Groźba nałożenia obowiązku wizowego na Kanadyjczyków podróżujących do Europy jest próbą nacisku na Kanadę, która nie zniosła jeszcze wymogu posiadania wiz na dwa kraje członkowskie UE: Rumunię i Bułgarię.

Kwestia ta wzbudza również obawy, że spór może niekorzystnie wpłynąć na umowę o wolnym handlu UE-Kanada, która wciąż jeszcze nie jest ratyfikowana. Brak dwóch krajów spośród 28 należących do UE narusza zdaniem jej przedstawicieli “ducha wzajemności”. Departament Imigracyjny Kanady nie zgadza się z tym poglądem.

Przedstawiciele Kanady, UE oraz Bułgarii i Rumunii spotkali się w tej sprawie już cztery razy, ale bez efektu zadowalającego obie strony.

Uczestnicy wtorkowego spotkania mają nadzieję przełamać ten kryzys, bo zbiega się to w czasie z obchodami 40-lecia wzajemnych stosunków między Kanadą i Unia Europejską i jest w końcu nadzieja na ratyfikowanie ich historycznej umowy o wolnym handlu.

Sorin Moisa, rumuński poseł do Parlamentu Europejskiego podniósł tę możliwość w styczniu w liście otwartym do premiera Justina Trudeau, ministra imigracji, Johna McCallum’a i ministra ds. handlu miedzynarodowego, Chrystinę Freeland.

Sorin Moisa napisał, że zniesienie wiz dla Rumunów i Bułgarów “nie przyniesie żadnych zagrożeń dla Kanady, a zakończy jedynie żenujący spór między UE i Ottawą”.

“Kanadyjscy urzędnicy w Ottawie i Brukseli są nadal mocno zaangażowani w ciągły dialog z Rumunią, Bułgarią i Komisją Europejską w tej sprawie,” – odpowiedział na pytania przysłane pocztą elektroniczną Felix Corriveau, rzecznik McCallum’a.

“Polityka wizowa Kanady nie opiera się na wzajemności. Przeciwnie, Kanada musi mieć pewność, że kraje spełniają jego kryteria zwolnienia z obowiązku wizowego.”

Powiedział, że polityka wizowa stara się znaleźć równowagę pomiędzy przyjeżdżającymi do Kanady oraz “ochrony zdrowia i bezpieczeństwa Kanadyjczyków.”

Corriveau powiedział, że polityka wizowa nie jest częścią żadnej z umów o wolnym handlu w Kanadzie.

“Decyzje o tym, czy konieczne są wizy nie odnoszą się do handlu” – przekonywał.

W 2014 roku, ówczesny premier Kanady,  Stephen Harper, gospodarz spotkania José Manuel Barroso,  przewodniczący Komisji Europejskiej  i przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, wydali wspólne oświadczenie, że “tak szybko, jak to możliwe zostanie wprowadzony ruch bezwizowy dla wszystkich kanadyjskich i europejskich obywateli. ”

Moisa powiedział, że spodziewa się, iż rząd Trudeau będzie  honorować to zobowiązanie.

Jeżeli wizy zostaną nałożone na kanadyjskich turystów, przepis będzie obowiązywał w 26 krajach strefy Schengen w UE. Wielka Brytania i Irlandia byłaby zwolniona z tych utrudnień podróżowania.

Wielka Brytania jest obecnie zaangażowana w spór z UE. W czerwcu odbędzie się referendum podczas którego Brytyjczycy zadecydują  czy opuścić blok UE.

źródło: ctvnews.ca

 

Screen Shot 2016-04-08 at 07.46.55