Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej VIDEO

„W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej” – taki zapis znalazł się w przyjętej 14 listopada 2007 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały, że dzień 13 kwietnia będzie dniem hołdu dla ofiar zbrodni katyńskiej. 

22 marca 1940 r. Beria wydał tajny rozkaz nr 00350 „O rozładowaniu więzień NKWD USRR i BSRR”.

3 kwietnia 1940 r. z obozu w Kozielsku wyruszył pierwszy transport jeńców kierowanych na egzekucję do Katynia. Listy dyspozycyjne dotyczące skazanych przysyłano z Moskwy.

13 kwietnia 1943 r. Radio Berlin nadało oficjalny komunikat o odkryciu w Lesie Katyńskim zwłok 10 tys. polskich oficerów (potem okazało się, że ciał polskich oficerów było ponad 20.000).

Państwo sowieckie uparcie zaprzeczało, że ma coś wspólnego z tym ludobójstwem. Dopiero po czterdziestu siedmiu latach – 13 kwietnia 1990 r. – Michaił Gorbaczow przekazał Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców obozu w Starobielsku.

Zobacz Video sprzed pomnika katyńskiego w Toronto: Tutaj

Screen Shot 2016-04-13 at 09.04.56