Lista osób, które poparły antyrządową rezolucję w parlamencie europejskim

Parlament Europejski przyjął w środę, w Brukseli rezolucję przeciwko działaniom polskiego rządu.

Za rezolucją stoją politycy części polskiej opozycji, a także chadecy i europejscy lewacy. W przygotowaniu projektu uczestniczyła,  między innymi, członkini partii komunistycznej w NRD.

Nazwiska polskich europarlamentarzystów, którzy wpisali się na listę Targowiczan i podpisali rezolucję przeciwko swojemu państwu:

1. Michał Boni
2. Jerzy Buzek
3. Andrzej Grzyb
4. Krzysztof Hetman
5. Danuta Jazłowiecka
6. Jarosław Kalinowski
7. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
8. Barbara Kudrycka
9. Janusz Lewandowski
10. Elżbieta Łukacijewska
11. Jan Olbrycht
12. Dariusz Rosati
13. Czesław Siekierski
14. Adam Szejnfeld
15. Róża Thun
16. Bogdan Zdrojewski
17. Jarosław Wałęsa
18. Tadeusz Zwiefka
19. Bogusław Liberadzki
20. Janusz Zemke
21. Danuta Hubner
22. Julia Pitera
23. Krystyna Łybacka
24. Bogdan Wenta
25. Adam Gierek
26. Marek Plura
27. Lidia Geringer de Oedenberg

Rezolucja wzywa do opublikowania kontrowersyjnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego i wdrożenia przez polski rząd zaleceń Komisji Weneckiej w sprawie kryzysu konstytucyjnego w Polsce.

Rezolucja nie ma wiążącej mocy prawnej. Część komentatorów nawet twierdzi, że tak jak w przypadku podobnych rezolucji w sprawie Węgier, przyjęcie rezolucji skonsoliduje bardziej polskie społeczeństwo przeciwko ingerencji Unii w sprawy suwerennego państwa.

 

Polscy eurodeputowani z ramienia PIS  zwracają uwagę, że “Komisja Europejska przez 3 miesiące nie potrafiła odpowiedzieć na jakich podstawach prawnych oparta jest ingerencja Komisji Europejskiej w sprawy polskie”.

Parlament Europejski chce być jednocześnie prokuratorem i sędzią w sprawach naszej ojczyzny – mówił Ryszard Czarnecki.

To rezolucja przeciwskuteczna – ocenił Ryszard Legutko. – Rola europarlamentu powinna się sprowadzać do mediacji sporu, a dzięki rezolucji konflikt się pogłębi – dodał.

 

Screen Shot 2016-04-13 at 12.42.20