Góra krzyży w Szawle na Litwie, niegdyś Rzeczpospolitej Obojga Narodów VIDEO

12 km od miejscowości Szawle , na trasie Szawle-Ryga znajduje się pagórek o wysokości 10 metrów. W tym miejscu w 1430 roku postawiono kapliczkę upamiętniającą przyjęcie przez Żmudzinów chrztu. Na szczycie pagórka stanął krzyż. Od tej pory Litwini tak jak inni katolicy stawiali tam drewniane krzyże. Po powstaniach 1831 i 1863 roku chowano tam potajemnie powstańców. Potem krzyże pojawiły się lawinowo dla upamiętnienia wszystkich tych, którzy ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach na Syberii. Szacuje się, że dzisiaj stoi tam około 50 tysięcy krzyży, które symbolizują cierpienie, ból, nadzieję, błaganie o pomoc i pamięć. To jedyne na świecie takie sanktuarium chrześcijańskie pod gołym niebem.

Screen Shot 2016-04-15 at 10.07.17