Obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Orędzie Prezydenta VIDEO

W uchwale, przyjętej z okazji 1050. Rocznicy Chrztu Polski przez Sejm i Senat wyrażono „wdzięczność twórcom państwowości i wszystkim pokoleniom Polaków, którzy wiernie trwali przy zasadach wyznaczających naszą tożsamość”. U uchwale czytamy też, że „w długich dziejach chwały, ale i upadku Rzeczypospolitej, Naród Polski trwał, dzięki sile ducha, dzięki przykładowi męczenników od św. biskupa Wojciecha do bł. księdza Jerzego Popiełuszki”.

Główne uroczystości mają miejsce w Poznaniu, siedzibie pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich. Przyjechało na nie około 1200 gości z Polski i z zagranicy. Po raz pierwszy w historii Zgromadzenia Narodowego odbyło się ono na “wyjeździe”. Przez miasto przeszła też maryjna procesja nawiązująca do tej, którą zorganizowano podczas millennium chrztu.

Prezydent RP, Andrzej Duda, wygłosił orędzie, w którym mówił między innymi o tym czym był chrzest polski i  o wpływie chrześcijaństwa na wszystkie dziedziny życia.

Fragmenty z orędzia Prezydenta RP, Andrzeja Dudy:

“Chrzest księcia Mieszka I jest najważniejszym wydarzeniem w całych dziejach państwa i narodu polskiego. Nie był, lecz jest – bo decyzja naszego pierwszego historycznego władcy zdecydowała o całej późniejszej przyszłości naszego kraju. Chrześcijańskie dziedzictwo aż po dzień dzisiejszy kształtuje losy Polski i każdego z nas, Polaków. To właśnie miał na myśli Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy mówił, że „Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski (…)

To wielkie święto polskości, która jest źródłem naszej dumy i radości, będziemy kontynuować przez kolejne miesiące w całym kraju. Jego kulminacją stanie się zaś pierwsza wizyta w Polsce papieża Franciszka oraz Światowe Dni Młodzieży. Ufam, że dzięki ogromnym wysiłkom organizatorów, dzięki zaangażowaniu tysięcy wolontariuszy, będzie to dla nas czas wspaniałych przeżyć duchowych i radości budowania wielkiej wspólnoty. Rozpoczynając te obchody jubileuszowe, kierujemy nasze myśli ku uroczystościom poprzednim – milenium chrztu Polski w roku 1966. Były one niezwykłym doświadczeniem dla całej naszej wspólnoty i jedynym tego rodzaju fenomenem w Europie Środkowej i Wschodniej tamtych czasów.
My, Polacy, od 27 lat znajdowaliśmy się wówczas pod narzuconą władzą: najpierw niemieckich okupantów, a po wojnie – komunistów. I pierwsi, i drudzy dążyli do osłabienia i zerwania więzi naszego narodu z Kościołem. Wiedzieli, że w ten sposób uderzają w same podstawy naszej wspólnoty; że naród pozbawiony duchowego oparcia łatwo będzie przemienić w zniewoloną masę. Hitlerowcy stosowali w tym celu krwawy terror. Rządzący po wojnie komuniści zabiegali o to, by Polacy odwrócili się od chrześcijaństwa. Propagowali ateistyczną ideologię, szykanowali, a czasem i mordowali kapłanów i wiernych. Nie cofnęli się nawet przed uwięzieniem Prymasa Polski”.

Całość orędzia Prezydenta RP, Andrzeja Dudy: tutaj

Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski w Kanadzie: tutaj

Screen Shot 2016-04-15 at 08.58.59