FORUM EKONOMICZNE w Krynicy 2015

Jak co roku od 12 lat przyjechałem na Forum Ekonomiczne do Krynicy Zdrój, żeby pooddychać życiem biznesowym naszego kraju. Niestety niewiele mówi się tu o rolnictwie. Na branżowych panelach i seminariach przeważają głosy, że rolnictwo w Polsce wykonało olbrzymi skok i że jest liderem regionu, doskonale zaopatrując przemysł spożywczy w dobrej jakości produkty. Ani słowa o spadających cenach skupu, rosnących kosztach produkcji, problemach z konkurencyjnością, no i przede wszystkim ani pary z ust o suszy, która doprowadziła w tym sezonie rzesze polskich rolników na skraj bankructwa. Milczenie na ten temat jest szczególnie dziwne, dlatego że jubileuszowe 25 FORUM EKONOMICZNE odbywa się w uzdrowisku, które usycha i bez wody zapewne zniknie z sanatoryjnej mapy Polski. A zatem skąd ta cisza? Rolnictwu brakuje lobbystów i wsparcia medialnego. Ten ważny sektor polskiej gospodarki potrzebuje silnego głosu i oby niniejszy był przyczynkiem do zmiany obecnej sytuacji.

Zobacz wideo:

 Forum Ekonomiczne