Harcerskie wakacje 2016 na kanadyjskich Kaszubach – zapisy

Termin obozu od dnia 01.07.2016r.(piątek – Canada Day)

do dnia 16.07.2016r.(sobota)

– termin składania zgłoszeń upływa:

a. do 21.05. 2016 r. ( informacje na str. 3 i 13 odnośnie tańszej opłaty za zgłoszenie otrzymane przed terminem).

b. do 15.06.2016r. (pełna opłata wymieniona w zgłoszeniu)

– prosimy bardzo dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami

i dokumentami otrzymanymi na tegoroczną Akcje Letnią,

– wysyłamy lub przekazujemy komendantowi szczepu:

a. wypełnione i podpisane zgłoszenie (str. 11),

b. wypełniony i podpisany Waiver (str. 12),

c. wypeniona Opłata Obozowa (str.13),

d. wypełniony i podpisany Doctor Certificat (str. 14)

e. wypełniony i podpisany formularz „cegiełka” – donacja (str 15),

– w przypadku braku daty szczepienia (TETANUS) na Health Certificate,

dziecko będzie poddane szczepieniu, jeżeli zajdzie taka konieczność,

– podczas trwania obozu wszystkich harcerzy i harcerki obowiązuje

chodzenie w umundurowaniu polowym. Strój cywilny jest niedozwolony

(poza wymienionym w spisie „Ekwipunek na obóz harcerski” str. 5 lub,

„Ekwipunek na obóz wędrowniczy” str.6),

– proszę ustalić z komendantem szczepu termin sprawdzenia pełnego

umundurowania na obóz,

– proszę zapoznać dziecko i siebie z załączonymi regulaminami obowiązującymi na

tegorocznej Akcji Letniej (str. 4 i 7),

– proszę czytelnie i dokładnie wypełniać wszystkie otrzymane formularze aby uniknąć

wielokrotnej przesyłki dokumentów.

Dziękujemy Państwu za współpracę i zapraszamy na Kaszuby.

dhna Elżbieta Łyszkiewicz, hm

Komendantka Chorągwi ZHR w K

Oboz_2016_zgloszenie

Kolonia__2016_info

Kolonia__2016_zgloszenie

Zobacz jak jest na obozie harcerskim i zuchowym na kanadyjskich Kaszubach

Screen Shot 2016-04-30 at 10.21.02