Ulgi dla polonijnych dzieci na przejazdy w Polsce

To pierwsza inicjatywa legislacyjna Prezydenta RP z zakresu oświaty polonijnej, która mówi o „o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw”. Prezydent RP, Andrzej Duda podpisał ją w Belwederze, w Dniu Polonii i Polaków za Granicą.

Projekt został opracowany jako odpowiedź na potrzeby Polonii i Polakow mieszkających za granicą.

“Jego głównym celem jest zrównoważenie uprawnień dzieci polskich i polonijnych uczących się poza granicami kraju (historii, geografii oraz języka polskiego) z uprawnieniami dzieci uczęszczających do szkół w Polsce, w zakresie ulg na publiczną komunikację kolejową i autobusową, wejścia do muzeów oraz parków narodowych” – czytamy na stronie internetowej prezydent.pl

Dotychczasowo dokumentem uprawniającym do otrzymania ulgi była legitymacja szkolna, ale tylko legitymacja szkolna wydawana przez szkoły funkcjonujące na terytorium Polski lub prowadzone przez placówki dyplomatyczne. Ulgi dotychczasowe nie obejmują dzieci uczących się w szkołach społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców, polskie parafie i sekcje polskie organizowane przy szkołach międzynarodowych. Uczniowie nie posiadają tam legitymacji szkolnych. Stąd, gdy przyjeżdżają do ojczystego kraju nie mają żadnych ulg, mimo wieku uprawniającego do ich przyznania.

Projekt przyznaje uczniom szkół społecznych, prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców, polskie parafie i sekcje polskie organizowane przy szkołach międzynarodowych i zarejestrowanych w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą uprawnienia do ulg na przejazdy środkami komunikacji publicznej oraz uprawnienia do ulg w przypadku wejścia do muzeów i na teren parku narodowego w Polsce.

Uprawnienia dotyczące ulg na przejazdy zostają przyznane również nauczycielom uczącym w tych szkołach.

Projekt ma na celu nagrodzenie uczniów, którzy podejmują trud zdobywania wiedzy o Ojczyźnie swoich przodków.

źródło: www.prezydent.pl

Zobacz Polska szkoła w Kanadzie

Screen Shot 2016-05-02 at 07.56.51

Podpisanie pierwszej inicjatywy legislacyjnej Prezydenta RP z zakresu oświaty polonijnej w Belwederze (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)