Zapatrzmy się w Konstytucję 3 Maja – przemówienie Prezydenta RP, Andrzeja Dudy

“Jakże to wielki powód do naszej dumy, że my Polacy, bo choć jesteśmy kolejnymi pokoleniami, to przecież nasza krew, bo my z tej krwi jesteśmy, że to my Polacy umieliśmy przyjąć taki akt, pokazując Europie i Światu wzór parlamentaryzmu i wzór budowania nowoczesnego ustroju państwowego, ale także wzór myślenia o realnej sytuacji ojczyzny, myślenia o bezpieczeństwie nie tylko własnym, ale także i innych współobywateli, myślących o tym, że tylko państwo silne daje przetrwanie i godziwe życie narodowi, a więc także wszystkim jego warstwom”.

Zobacz całość przemówienia:

 

Screen Shot 2016-05-03 at 10.26.08

źródło: www.prezydent.pl